Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter
Barnkalas Specialisten i Stockholm AB, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till Laserdome Bromma org.nr 556683-8172, Laserdome Farsta org.nr 556921-8802, Laserdome Hägersten org.nr 556921-8802, Laserdome Surbrunnsgatan org.nr 556482-2541 eller Laserdome Täby org.nr 556184-9380. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Den 25 maj 2018 ersätts PuL av Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar
Vi samlar endast in Personuppgifter som är relevanta för din bokning. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

Så här använder vi dina personuppgifter
Laserdome Bromma, Laserdome Farsta, Laserdome Hägersten, Laserdome Surbrunnsgatan, Laserdome Täby använder Personuppgifter för att:

  • bearbeta dina bokningar och beställningar.
  • kontakta dig via t.ex. SMS, andra mobila applikationer eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse,
    diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning.

Du har enligt personuppgiftslagen möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om vår behandling av dina uppgifter och kan när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter. Om du inte vill att dina uppgifter skall finnas kvar i vårt register, vänligen meddela oss detta per e-post (ekonomi@laserdome-stockholm.se)

Utskick av information
När du gjort en bokning hos oss använder vi dina Personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress eller via sms som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi kan också skicka e-post där vi tackar för besöket eller be att se över kvarglömda saker.

Inför och under vistelsen kan vi, via e-post/SMS, komma att skicka ut information till den e-postadress och/eller mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara viktig information inför vistelsen.

Lagring och överföring av personuppgifter
Uppgifterna lagras inte längre tid än två (2) år efter det att kundförhållandet upphört. Vi kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.